top of page

Πανελλήνιες και Μηχανογραφικό: Τα τέσσερα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοιNewsbeast 10 Ιουνίου 2023

Πλησιάζοντας στην αυλαία των Πανελλαδικών εξετάσεων κάθε υποψήφιος έχει ακόμα ένα σημαντικό βήμα να διανύσει – την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Η αναζήτηση της κατάλληλης σχολής για τους υποψηφίους αποτελεί ένα δύσκολο γρίφο, ο οποίος πρέπει να απαντηθεί με ψυχραιμία, μεθοδικότητα αλλά να βασιστεί κυρίως στις προσδοκίες, τις επιδόσεις, στα ενδιαφέροντα και στις κλίσεις του εκάστοτε μαθητή. Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της ορθής επιλογής τμημάτων αλλά και τα πολλά λάθη που γίνονται κατά τη συμπλήρωση, κρίνουμε σκόπιμη την σύντομη παρουσίαση βασικών αρχών συμπλήρωσης μηχανογραφικού.


Αναμφίβολα, οι βαθμολογίες που θα προκύψουν θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις επιλογές που θα έχουν οι μαθητές. Εξίσου σημαντική είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αφού σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν καμία σχολή ή μόνο κάποιες από το σύνολό τους. Βάσει των δυνατοτήτων του κάθε υποψηφίου, το αντικείμενο σπουδών πρέπει να επιλέγεται ανάλογα των ενδιαφερόντων και των κλίσεων του ατόμου. Σκοπός του υποψηφίου είναι να δει τον εαυτό του μελλοντικά εξετάζοντας τις προοπτικές των επαγγελμάτων, τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές διεξόδους που προκύπτουν από κάθε επιλογή.

Δεύτερον και ύψιστης σημασίας, οι βάσεις εισαγωγής δεν φανερώνουν την ποιότητα σπουδών που μπορεί να παρέχει κάποιο τμήμα. Αυτή είναι μία κοινή παρανόηση. Πρέπει να γνωρίζουμε πως υπάρχει μεγάλος αριθμός τμημάτων, τα οποία έχουν χαμηλή βάση εισαγωγής αλλά αποτελούν σχολές με θετικές προοπτικές στην επαγγελματική αποκατάσταση. Επομένως κατά τη συμπλήρωση του δελτίου, ομαδοποιούμε τις επιλογές με βάση την αρχική μας επιθυμία χωρίς προκαταλήψεις και στη συνέχεια προχωράμε σε ιεράρχηση τμημάτων με γνώμονα τον οδηγό σπουδών και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας.


Τρίτον, μετά την ιεράρχηση είναι σημαντικό να σκεφτείτε άλλες παραμέτρους όπως την επιλογή πόλης, τις δυνατότητες μετεγγραφής, τα οικονομικά κριτήρια και τις δυνατότητες της οικογένειας. Το αντικείμενο σπουδών είναι απαραίτητο να επιλέγεται, όχι παρορμητικά, αλλά με μακροχρόνιους στόχους. Για αυτό το λόγο ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες σχολές από το πεδίο του, να μην στηρίζεται στις προβλέψεις και επιλογές άλλων αλλά και να μη βιάζεται να προχωρήσει στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού.


Τέλος, το τμήμα που θα επιλέξει ο κάθε υποψήφιος θα αποτελέσει το πρώτο βήμα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, η οποία στηρίζεται, όμως, στη δια βίου εκπαίδευση. Η αγορά εργασίας αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς ενώ έρευνες φανερώνουν ότι η επιρροή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης απαιτεί τη διαρκή ανανέωση των δεξιοτήτων, τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια. Κατ’ επέκταση, η εξειδίκευση, η διεπιστημονικότητα, η έμφαση σε ποιοτικές δεξιότητες και οι νέες μορφές εκπαίδευσης πρέπει να αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των τμημάτων επιλογής.


Ως εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι σταδιοδρομίας βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε μαθητή για να προσφέρουμε το σύνολο των ενεργειών ώστε να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, η ύπαρξη καταρτισμένων επαγγελματιών οι οποίοι επέλεξαν τις σπουδές αλλά και τον επαγγελματικό κλάδο δραστηριοποίησής τους ανάλογα με τις κλίσεις τους, τους καθιστά περισσότερο ικανοποιημένους, αποδοτικούς, ικανούς και ανταγωνιστικούς. Στο δια ταυτα. Η ενημερωμένη επιλογή σπουδών αναβαθμίζει τόσο το μελλοντικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στην κοινωνία, όσο και την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων αλλά και της ίδιας της χώρας.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page